Ποιότητα


Στην φιλοσοφία της Kömmerling η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζεται στην επεξεργασία του PVC και τις χημικές διεργασίες έχει πιστοποιηθεί απο το Βρετανικό Ινστιτούτο Προδιαγραφών και τη Γερμανική Τεχνική Επιθεώρηση.


Αυτή η επάρκεια της Kömmerling στο θέμα της ποιότητας οδήγησε στην δημιουργία ενός επίσημα αναγνωρισμένου εργαστηρίου επιθεώρησης και δοκιμών. Αδιάσειστη απόδειξη σιγουριάς και εμπιστοσύνης αποτελεί η πιστοποίηση του εργαστηρίου αυτού με τις προδιαγραφές ISO45001 και ISO9000 απο τον Γερμανικό Οργανισμό Επικυρώσεων και Δοκιμών.