Βιωσιμότητα

Νέα παράθυρα. Βιωσιμότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Οι βιώσιμες δραστηριότητες ακολουθούν την αρχή ότι οι μελλοντικές γενιές έχουν τις ίδιες προοπτικές μιας ζωής με πολλές ευκαιρίες όπως εμείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομία και η κοινωνία επιτυγχάνουν μια παγκόσμια ισορροπία, διότι όλα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Οι συνεισφορές της KÖMMERLING λαμβάνουν τη μορφή ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραθύρων, σταθεροποιητών χωρίς μόλυβδο σε αμιγές υλικό, και έξυπνων ιδεων ανακύκλωσης.

Τα προϊόντα μας πληρούν όλες τις απαιτήσεις για θερμομόνωση και τη ανάλογη ενεργειακή απόδοση. Ως εκ τούτου, οι πελάτες μας κατασκευάζουν περίπου 13 εκατομμύρια μονάδες παραθύρων κάθε χρόνο, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση περίπου 300 εκατομμυρίων λίτρων πετρελαίου. Αυτό εξοικονομεί επίσης περίπου 750 εκατομμύρια κιλά CO2 που διαφορετικά θα έπεφταν στην ατμόσφαιρα - ισοδύναμη με την ποσότητα που απορροφάται από δασική περιοχή μεγέθους 80.000 γηπέδων ποδοσφαίρου! Επιπλέον, υπάρχει λιγότερη άντληση πολύτιμων πόρων όπως τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία διατηρούνται για τις επόμενες γενιές.

Το 2004, εξαλείψαμε πλήρως το μόλυβδο βαρέων μετάλλων στο αμιγές υλικό για όλα τα παράθυρά μας, χρησιμοποιώντας από τότε σταθεροποιητές βασισμένους σε ασβέστιο και ψευδάργυρο. Συνεπώς, μειώνουμε την ετήσια εξαγωγή και κατανάλωση μολύβδου κατά 6.500 τόνους - που αντιστοιχούν σε πάνω από 160 φορτία φορτηγών. Φυσικά, τα παράθυρα που παράγονται χωρίς μόλυβδο παρουσιάζουν όλα τα κλασικά οικονομικά πλεονεκτήματα του υλικού PVC-U, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής, της χαμηλής συντήρησης, της υψηλής οικονομικής απόδοσης και της εξαιρετικά καλής θερμομόνωσης.

Ανακυκλώνουμε τα παλιά παράθυρά μας, επαναφέροντάς τα στον κύκλο των υλικών μας όπου και πάλι χρησιμοποιούνται ως ανακυκλωμένο υλικό στα προφίλ μας.

Υποστηριζόμενοι από αυτή τη συγκεκριμένη τεχνογνωσία, δημιουργούμε προϊόντα που αντιπροσωπεύουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων και συνεπώς την φιλοσοφία κοινωνικής υπευθυνότητας. Το ανακυκλωμένο υλικό στα προφίλ μας αποδίδει 90% κατά μέσο όρο μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που σχετίζονται με το συμβατικό PVC-U. Ως ιδρυτικό μέλος της εθνικής πρωτοβουλίας ανακύκλωσης Rewindo, διασφαλίζουμε επίσης ότι τα παλιά παράθυρα PVC-U επαναχρησιμοποιούνται σε κλειστό κύκλο.

Με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση της αξίας που δημιουργείται για τα παράθυρα, οι μηχανικοί μας αναπτύσσουν τις τελευταίες γενιές προϊόντων με λιγότερα υλικά, αλλά με βελτιωμένες ιδιότητες μηχανικής. Ευφυή συστήματα θαλάμου και στατικές δομικές ιδιότητες ελαχιστοποιούν αφενός την άντληση πόρων, και από την άλλη αποφέρουν εξαιρετικά ανταγωνιστικά προϊόντα.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους συνεταίρους μας και στους πελάτες τους οικονομικά και οικολογικά τελειοποιημένες λύσεις συστημάτων που δικαιολογούν την εμπιστοσυνη τους. Λογική και υπευθυνότητα - η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα.