Παθητικό Σπίτι

Παράθυρα παθητικής κατοικίας. Για τις υψηλότερες απαιτήσεις θερμομόνωσης

Τα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα, το παθητικό σπίτι θεωρείται αντικειμενικά ως η πιο ενεργειακά αποδοτική μορφή κτιρίου: Κάθε χρόνο καταναλώνει όχι περισσότερο από 15 kWh θερμικής ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας, που αντιστοιχεί σε 1,5 λίτρα καυσίμου.

Με άλλα λόγια, καταναλώνει κατά 90% λιγότερη ενέργεια θέρμανσης από ένα συμβατικό υπάρχον κτίριο και κατά 75% λιγότερο από ένα μέσο κτίριο. Αυτή η υψηλή ενεργειακή του απόδοση καθίσταται εφικτή από τον συνδυασμό του σχεδιασμού πολυθαλαμικών προφιλ, της αεροστεγούς κατασκευής, των τριπλών υαλοπινάκων, του ελεγχόμενου εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, καθώς και της παθητικής χρήσης της ηλιακής ακτινοβολίας - η συμβατική θέρμανση δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Παρέχοντας τακτικά καθαρό αέρα σε ευχάριστες θερμοκρασίες, το παθητικό σπίτι δημιουργεί ένα άνετο κλίμα διαβίωσης. Και δεν υπάρχουν ουσιαστικά όρια στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του, όπως και στα παράθυρα. Αντίθετα με τα προηγούμενα, που η σχεδίασή τους ήταν περιορισμένη και η γραμμή προβολής του προφίλ παρουσίαζε μια ογκώδη εμφάνιση, τα σύγχρονα ευφυή σχέδια με λεπτό προφίλ και υψηλό ποσοστό γυάλινων επιφανειών δημιουργούν δυνατότητες εξατομικευμένης σχεδίασης και αύξηση της θερμικής ενέργειας.

Το “Παθητικό Σπίτι” είναι ένα σαφώς καθορισμένο πρότυπο με σαφώς καθορισμένα όρια. Οι κατασκευαστές πρέπει να επαληθεύσουν αυτές τις τιμές για το πρότυπο παθητικού ενεργειακά σπιτιού, πιστοποιώντας τα προϊόντα τους ως "εξαρτήματα συμβατά με παθητικά σπίτια". Οι κύριοι Γερμανικοί οργανισμοί πιστοποίησης για τα παράθυρα παθητικής κατοικίας είναι το ινστιτούτο παθητικής κατοικίας Dr. Feist και το ίδρυμα τεχνολογίας παραθύρων iFT Rosenheim. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των πιστοποιητικών αυτών των ινστιτούτων; Τι κοινό έχουν?

Το ινστιτούτο Dr. Feist δημοσίευσε τις προδιαγραφές για το παθητικό σπίτι ήδη από το 1992. Η οδηγία ift WA-15/2 εκδόθηκε το 2011. Και τα δύο ινστιτούτα υπολογίζουν την τιμή θερμικής μόνωσης του πλαισίου παραθύρου (τιμή Uf) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του DIN EN ISO 10077-2, αλλά με διαφορετικό λογισμικό. Το iFT Rosenheim όχι μόνο υπολογίζει, αλλά και μετρά αυτή την τιμή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο “Hot Box”. Αυτό περιλαμβάνει τη δοκιμή του παραθύρου που είναι εγκατεστημένο μεταξύ δύο θαλάμων που διατηρούνται σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Η μετρούμενη τιμή γενικά προσεγγίζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες από ότι οι υπολογισμοί, οι οποίοι αναγκαστικά συνυπολογίζουν και ενα περιθώριο ασφαλείας.

Ο Δρ Feist συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το κτίριο στους υπολογισμούς του, ενώ το iFT αναλύει μόνο το ίδιο το παράθυρο.

Eν κατακλείδι ωστόσο, αυτο που μετραέι είναι ότι και τα δύο ινστιτούτα θεωρούν ότι ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (ολική τιμή Uw) είναι max 0,8 για την πιστοποίηση των παραθύρων και των γυάλινων προσόψεων. Ως εκ τούτου, το ένα ή το άλλο πιστοποιητικό επαληθεύει την παθητική οικειότητα των παραθύρων, και έτσι αποτελεί αξιόπιστη πηγή για κατασκευαστές παραθύρων, αρχιτέκτονες και εργολάβους.

Οι σωστές συμβουλές και η σωστή εγκατάσταση των παραθύρων είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα ενός παθητικού σπιτιού. Επομένως, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο κατασκευαστή παραθύρων της περιοχής σας για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα.