Συρόμενα συστήματα

Τα συρόμενα παράθυρα και οι συρόμενες πόρτες μπορούν να κατασκευαστούν σε σχεδιασμό δύο, τριών ή τεσσάρων εξαρτημάτων. Τα συρόμενα στοιχεία είναι ομαλά, αθόρυβα και ανθεκτικά.

  • Premi Line

    Τα συρόμενα παράθυρα Premi Line και οι συρόμενες πόρτες μπορούν να προσφερθούν σε σχέδια δύο, τριών ή τεσσάρων τμημάτων. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα κιγκλιδώματα πλαισίων για διάφορες συνθήκες εγκατάστασης.