Συστήματα 88 mm

Το σύστημα KOΕMMERLING 88plus με λαστιχο κεντρικής στεγάνωσης έχει σχεδιαστεί ειδικά για νέα κτίρια. Αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα για παράθυρα και κατοικίες είναι η ιδανική λύση για όλες τις απαιτήσεις θερμικής μόνωσης, συμπεριλαμβανομένων και των προδιαγραφών "παθητικών" κτιρίων.